Zapraszamy do naszego Ośrodka na zajęcia praktyczne: dodatkowe jazdy doszkalające dla osób nie posiadających kategorii "C" / "D" prawa jazdy:

 • Autobusem – AUTOSAN
  Cena:   150 zł / 1h

  Autobus jest tego samego typu jak używany podczas egzaminu państwowego w WORD Warszawa (kliknij tu

  Pojazd wyposażony jest w trzy systemy wymagane podczas kursu kwalifikacji wstępnej. 

 

 • Autobusem przegubowym z automatyczną skrzynią biegów (autobusem wielkopojemnym)
  Cena:   250 zł /1h

  Autobus jest tego samego typu jak używany przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce i za granicą.

  Jeżeli interesujesz się pracą za granicą m.in. na terenie Niemiec nasze zaświadczenia o ukończeniu kursu autobusem wielkopojemnym/przegubowym z automatyczną skrzynią biegów uznawane są w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej na terenie Niemiec. 

 

 • Pojazdem ciężarowym marki MAN z manualną skrzynią biegów 9-cio biegową
  Cena:   90 zł / 1h

  Pojazd wyposażony jest w trzy systemy wymagane podczas kursu kwalifikacji wstępnej.
   

Wymagania dla klientów z zewnątrz:

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem danej kategorii prawa jazdy
 • profil kandydata na kierowcę PKK
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu w innym ośrodku lub karta kursanta, potwierdzająca udział w kursie organizowanym przez inny Ośrodek Szkolenia Kierowców.
 • potwierdzenie zgłoszenia się na egzamin państwowy w WORD-zie.