Zapraszamy do współpracy OŚRODKI SZKOLENIA prowadzące kursy kwalifikacji wstępnej.

Zapraszamy Państwa do kierowania do naszego Ośrodka na zajęcia praktyczne: jazdy w ruchu drogowym dla osób biorących udział w kursach kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej i uzupełniającej:

 • Autobusem – AUTOSAN
  Cena: 150 zł / 1h
  Autobus jest tego samego typu jak używany podczas egzaminu państwowego w WORD Warszawa
  Pojazd wyposażony jest w trzy - odłączane systemy wymagane podczas kursu kwalifikacji wstępnej.
 • Pojazdem ciężarowym marki MAN z manualną skrzynią biegów 9-cio biegową
  Cena: 90 zł / 1h
  Pojazd wyposażony jest w trzy - odłączane systemy wymagane podczas kursu kwalifikacji wstępnej.

Wymagania dla klientów z zewnątrz:

 • orzeczenie psychologiczne i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem danej kategorii prawa jazdy
 • karta zajęć praktycznych, potwierdzająca udział w kursie w innym Ośrodku Szkolenia Kierowców, podpisana przez Kierownika tego Ośrodka.