Najbliższy termin TESTU z kwalifikacji wstępnej: 05.05.2015r - godzina 7:00.

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

w zakresie kategorii C1,C1+E, C, C+E oraz kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy

 Kurs Kwalifikacja wstępna przyśpieszona jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy  oraz 18 lat dla kat. D1 prawa jazdy
 2. ukończyły 21 lat - dla kat. C prawa jazdy
 3. oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  - prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.
  - i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r.
 4. uzyskały zaświadczenie lekarskie - art. 43 pkt. 2 i 229 § 4 Kodeksu pracy
 5. uzyskały orzeczenie psychologiczne - art. 39 k ustawy o transporcie drogowym.

Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

 • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy
 • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 140 godzin, w tym:

 • 130 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zegarowych zajęć praktycznych (8 h - w ruchu drogowym, 2 h - zajęcia w warunkach specjalnych)

 

Cena kursu podstawowego: 2990 zł

Cena kursu z materiałami szkoleniowymi + pierwszy egzamin poprawkowy: 3490 zł

Wypełnij formularz zgłoszenia umieszczone na naszej stronie w zakładce "Formularze zgłoszeń"

Kwalifikacja Wstępna

w zakresie kategorii C1,C1+E, C, C+E oraz kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy

 Kurs Kwalifikacja wstępna jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy 
 2. ukończyły 18 lat - dla kat. C prawa jazdy
 3. oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  - prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.
  - i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r.
 4. uzyskały zaświadczenie lekarskie - art. 43 pkt. 2 i 229 § 4 Kodeksu pracy
 5. uzyskały orzeczenie psychologiczne - art. 39 k ustawy o transporcie drogowym.

Kurs kwalifikacja wstępna jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

 • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy
 • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 280 godzin, w tym:

 • 260 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych (16 h - w ruchu drogowym, 4 h - zajęcia w warunkach specjalnych)

 

Cena kursu: 5750 zł 

Cena kursu z materiałami szkoleniowymi + pierwszy egzamin poprawkowy: 6000 zł

Wypełnij formularz zgłoszenia umieszczone na naszej stronie w zakładce "Formularze zgłoszeń"

 INFORMACJE DODATKOWE

Program szkolenia:

 •  Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • eco-driving
 • Stosowanie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym
 • Bezpieczeńtwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem przed komisją - powołana przez Wojewodę. Egzamin państwowy odbywa się w Ośrodku Szkolenia. Świadectwo kwalifikacji zawodowej po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje Urząd Wojewódzki. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem działania komisji egzaminacyjnej na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego - sprawdź.

Osoby, mające zamiar wykonywać przewóz drogowy osób, które uzyskały uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie kategorii D prawa jazdy, od 10.09.2008 r. zobowiązane są odbyć kwalifikację wstępną, zdać egzamin przed komisją - powołaną przez Wojewodę i uzyskać wymagany wpis do dokumentu - prawa jazdy.

Podstawa prawna szkoleń:
1. Ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z póżń. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 314)