Kurs kwalifikacja wstępna w zakresie kategorii C1,C1+E, C, C+E oraz kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

 • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy
 • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy

Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które uzyskały lub planują uzyskać prawo jazdy kat. C i/lub D wydane po:

 • 10 września 2009 r. dla kategorii D prawa jazdy
 • 10 września 2008 r. dla kategorii C prawa jazdy

Dla osób, które dopiero chcą zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego (czy to autobusu czy to ciężarówki) dedykowana jest Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona lub Kwalifikacja Wstępna.

Kurs Kwalifikacja wstępna przyśpieszona jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy  oraz 18 lat dla kat. D1 prawa jazdy
 2. ukończyły 21 lat - dla kat. C prawa jazdy
 3. oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  - prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.
  - i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r.
 4. uzyskały zaświadczenie lekarskie - art. 43 pkt. 2 i 229 § 4 Kodeksu pracy
 5. uzyskały orzeczenie psychologiczne - art. 39 k ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 140 godzin, w tym:

 • 130 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zegarowych zajęć praktycznych (8 h - w ruchu drogowym, 2 h - zajęcia w warunkach specjalnych lub 1h na symulatorze)

 

Cena kursu z egzaminem to 2990 zł

Wypełnij formularz zgłoszenia umieszczone na naszej stronie w zakładce "Formularze zgłoszeń"

Kurs Kwalifikacja wstępna pełna jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy 
 2. ukończyły 18 lat - dla kat. C prawa jazdy
 3. oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  - prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.
  - i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r.
 4. uzyskały zaświadczenie lekarskie - art. 43 pkt. 2 i 229 § 4 Kodeksu pracy
 5. uzyskały orzeczenie psychologiczne - art. 39 k ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 280 godzin, w tym:

 • 260 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych (16 h - w ruchu drogowym, 4 h - zajęcia w warunkach specjalnych lub 2h na symulatorze)

 

Cena kursu z egzaminem to 5750 zł 

Wypełnij formularz zgłoszenia umieszczone na naszej stronie w zakładce "Formularze zgłoszeń"

 INFORMACJE DODATKOWE

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem przed komisją - powołana przez Wojewodę. Egzamin państwowy odbywa się w Ośrodku Szkolenia. Świadectwo kwalifikacji zawodowej po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje Urząd Wojewódzki. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem działania komisji egzaminacyjnej na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - sprawdź.

 

Osoby, mające zamiar wykonywać przewóz drogowy osób, które uzyskały uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie kategorii D prawa jazdy, po 10.09.2008 r. zobowiązane są odbyć kwalifikację wstępną, zdać egzamin przed komisją - powołaną przez Wojewodę i uzyskać wymagany wpis do dokumentu - prawa jazdy.

 

Podstawa prawna szkoleń:
1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 1 kwietnia 2010 r.  (Dz.U. Nr 53, poz. 314 z późn. zm.)