Jeżeli posiadasz już kwalifikację wstępną do jednej z kategorii prawa jazdy (C lub D)
zapraszamy do nas na kurs KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyśpieszona

w zakresie kategorii C1,C1+E, C, C+E oraz kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy

 Kurs Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy 
 2. ukończyły 21 lat - dla kat. C prawa jazdy
 3. posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną do drugiej kategorii prawa jazdy
 4. oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  - prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.
  - i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r.

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

 • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy
 • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 35 godzin, w tym:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych

 

Cena kursu: 940 zł

Cena kursu z materiałami szkoleniowymi + pierwszy egzamin poprawkowy: 1140 zł

 

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

w zakresie kategorii C1,C1+E, C, C+E oraz kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy

 Kurs Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy  oraz 18 lat dla kat. D1 prawa jazdy
 2. ukończyły 18 lat - dla kat. C prawa jazdy
 3. posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną do drugiej kategorii prawa jazdy
 4. oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  - prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.
  - i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r.

Kurs kwalifikacja wstępna jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

 • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy
 • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 70 godzin, w tym:

 • 65 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 5 godzin zegarowych zajęć praktycznych (5 h - w ruchu drogowym, bez zajęć w warunkach specjalnych)

 

Cena kursu: 2190 zł

Cena kursu z materiałami szkoleniowymi + pierwszy egzamin poprawkowy: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszenia umieszczone na naszej stronie w zakładce "Formularze zgłoszeń"

 

INFORMACJE DODATKOWE

Program szkolenia:

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • eco-driving
 • Stosowanie przepisów w zakresie wykonywania transportu drogowego
 • Bezpieczeńtwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem przed komisją - powołana przez Wojewodę. Egzamin państwowy odbywa się w Ośrodku Szkolenia. Świadectwo kwalifikacji zawodowej po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje Urząd Wojewódzki. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem działania komisji egzaminacyjnej na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego - sprawdź.

Osoby, mające zamiar wykonywać przewóz drogowy osób, które uzyskały uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie kategorii D prawa jazdy, od 10.09.2008 r. zobowiązane są odbyć kwalifikację wstępną, zdać egzamin przed komisją - powołaną przez Wojewodę i uzyskać wymagany wpis do dokumentu - prawa jazdy.

Podstawa prawna szkoleń:
1. Ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z póżń. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 314)