Jeżeli posiadasz już kwalifikację wstępną do jednej z kategorii prawa jazdy (C lub D), ale chcesz wykonywać przewóz drogowy w ramach innej kategorii prawa jazdy
zapraszamy do nas na kurs KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca w zakresie kategorii C1,C1+E, C, C+E oraz kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

 • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy
 • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy

Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które uzyskały lub planują uzyskać prawo jazdy kat. C i/lub D wydane po:

 • 10 września 2009 r. dla kategorii D prawa jazdy
 • 10 września 2008 r. dla kategorii C prawa jazdy

 

Kurs Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy 
 2. ukończyły 21 lat - dla kat. C prawa jazdy
 3. posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną do drugiej kategorii prawa jazdy

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 35 godzin, w tym:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych

 

Cena kursu: 940 zł

Cena kursu z materiałami szkoleniowymi + pierwszy egzamin poprawkowy: 1140 zł

 

Kurs Kwalifikacja wstępna uzupełniająca pełna jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy  oraz 18 lat dla kat. D1 prawa jazdy
 2. ukończyły 18 lat - dla kat. C prawa jazdy
 3. posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną do drugiej kategorii prawa jazdy

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 70 godzin, w tym:

 • 65 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 5 godzin zegarowych zajęć praktycznych (5 h - w ruchu drogowym, bez zajęć w warunkach specjalnych)

 

Cena kursu: 2190 zł

Cena kursu z materiałami szkoleniowymi + pierwszy egzamin poprawkowy: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszenia umieszczone na naszej stronie w zakładce "Formularze zgłoszeń"

 

INFORMACJE DODATKOWE

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kończy się egzaminem przed komisją - powołana przez Wojewodę. Egzamin państwowy odbywa się w Ośrodku Szkolenia. Świadectwo kwalifikacji zawodowej po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje Urząd Wojewódzki. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem działania komisji egzaminacyjnej na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego - sprawdź.

 

Podstawa prawna szkoleń:
1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 1 kwietnia 2010 r.  (Dz.U. Nr 53, poz. 314 z późn. zm.)