Szkolenie okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i/lub D oraz świadectwo kwalifikacji, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat.

Każde szkolenie okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej – po zakończeniu szkolenia nie przeprowadza się egzaminu.  Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu okresowego szkolenia kursant musi zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.

Kursy okresowe kierowców rozpoczynamy w poniedziałki, daty zostały podane w zakładce terminy.

Szkolenie okresowe kierowców przewożących rzeczy prowadzimy także modułowo tj. możecie Państwo ukończyć kurs poprzez udział w szkoleniu w pojedyncze dni tygodnia w okresie 5 lat od daty rozpoczęcia szkolenia.
 

Wymagany wiek:           

  • 21 lat dla kat. „C” prawa jazdy
  • 23 lata dla kat. „D” prawa jazdy

Posiadanie prawa jazdy

    • kategorii C1, C1+E, C, C+E prawa jazdy: przed 09.2009r.
    • kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy: przed 09.2008r.

 

PROGRAM:
Program jednego szkolenia okresowego obejmuje 5 modułów /po 7 h/ w tym 3 obowiązkowe i 2 uzupełniające. Obecnie realizujemy następujące moduły:

Moduł
I  
Przepisów bezpieczeństwa (eco-driving) eko jazda eko-driving

II   Stosowanie przepisów
III   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
IV  Ograniczenia w przewozie drogowym
V  Wizerunek firmy-obsługa klientów

Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany IV i V modułu na jeden z poniższych:

1. Czynnik ludzki w przewozie drogowym,
2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
3. Pierwsza pomoc,
4. Krajowy przewóz drogowy
5. Międzynarodowy przwóz drogowy,
6. Przewóz drogowy drewna,
7. Mocowanie ładunku,
8. Przewóz drogowy materiałów budowlanych
9. Przewóz drogowy zwierząt,
10. Ergonomia dla kierowców,
11. Nienormatywne przewozy drogowe.

W przypadku zainteresowania jednym z powyższych modułów-cena szkolenia okresowego może ulec nieznacznie zmianie-na podstawie negocjacji.

SZKOLENIE OKRESOWE- kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej
(bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu państwowego)

Podstawa prawna szkoleń:
Ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr. 125 poz. 874 z późn. Zm.)
Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie szkolenia kerowców (Dz. U. z 2010 r. Nr. 53 poz. 314)

Liczba godzin kursu:

  • teoria – 35 h
  • praktyka – 0 h

 

Cena: 490  zł (dotyczy 5 modułów - całego szkolenia)

Cena 1 modułu wynosi
100 zł

Wypełnij formularz zgłoszenia

 

SZKOLENIE OKRESOWE kierowców w zakresie kat. C i D prawa jazdy
(dawniej: drogowy przewóz osób i przewóz drogowy rzeczy)
– w poniedziałek w każdym tygodniu roku.

Szkolenie okresowe kierowców prowadzimy także modułowo  tj. możecie Państwo ukończyć kurs poprzez udział w szkoleniu w pojedyncze dni tygodnia w okresie 5 lat od daty rozpoczęcia szkolenia.


PRZYKŁAD szkolenia "MODUŁOWEGO":

poniedziałek: 8 sierpnia 2011r.
wtorek: 16 sierpnia 2011r. - data zakończenia szkolenia
środa: 6 lipca 2011r.
czwartek: 9 grudnia 2010 r.
piątek: 22 stycznia 2010 r. - data rozpoczęcia szkolenia


Sprawdź poniżej w tabeli, do kiedy jest ważne Twoje prawo jazdy: