Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego to nowa organizacja przedsiębiorców - Miejskie Zakłądy Autoobusowe są jednym z jej założycieli. Związek został zarejestrowany 21 marca 2017 r. - Chodzi o to, by wspólnie podejmować działania na rzecz współpracy z innymi organizacjami pracodawców, w celu kształtowania harmonijnego rozwoju gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży komunikacyjnej – mówi Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu MZA oraz Prezes Zarządu PZPTP. - Niezwykle istotne jest by Związek mógł oddziaływać na kształtowanie ustawodawstwa w taki sposób, aby wspierało rozwój gospodarki oraz uwzględniało prawa i interesy pracodawców.

Zadaniem organizacji jest także promowanie idei przedsiębiorczości oraz promocja transportu miejskiego jako ekologicznego środka komunikacji, co w konsekwencji ma podnieść społeczną świadomość na temat korzyści płynących z komunikacji zbiorowej wobec indywidualnego środka transportu. - Do zadań Związku należeć będzie również występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie: prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania. Związek ma również nieść pomoc członkom w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych – podkreśla Rafał Świerczyński, wiceprezes zarządu Związku.