Zmiany w związku z org. Szczytu Trójmorza i wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych w dniu 4 lipca br.

dn. 04.07.2017 (wtorek) od godz. 10:00

W związku z planowanym Szczytem Trójmorza i wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie w dniu 4 lipca br. od ok. godz. 10:00 do końca kursowania (dla linii nocnej w nocy z 4/5 lipca br. od początku do końca kursowania) zostaną wprowadzone niżej podane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji.

1. Od ok. godz. 10:00 w dniu 4.07.br. wyłączony dla ruchu komunikacji miejskiej zostanie pl. Krasińskich

Na trasach objazdowych obowiązują przystanki:
- dla linii dziennych: wszystkie napotkane jako stałe;
- dla linii nocnej: wszystkie napotkane jako warunkowe.

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków:
- MURANÓW 04,
- KAPITULNA 01 i 02,
- PL. KRASIŃSKICH 01
i 02.

Autobusy zostaną skierowane na poniższe trasy objazdowe:
116, 178, 503, 518, N44
w obu kierunkach:
od skrzyżowania Senatorska/Miodowa: Senatorska – pl. Bankowy – Andersa - Świętojerska – Bonifraterska i dalej swoimi trasami

180
w kierunku Chomiczówka:
od skrzyżowania Senatorska/Miodowa: Senatorska – pl. Bankowy – Andersa – Nowolipki - Zamenhofa – Anielewicza i dalej swoją trasą,
w kierunku Wilanów:
od skrzyżowania Anielewicza/Andersa: Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Miodowa i dalej swoją trasą

2. Od ok. godz. 22:00 w dniu 4.07.br. zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku DW. CENTRALNY 01.

W zastępstwie zawieszonego przystanku DW. CENTRALNY 01 uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy DW. CENTRALNY 51 zlokalizowany ok. 100 ma za skrzyżowaniem z ul. Emilii Plater. Przystanek obowiązywał będzie tylko dla autobusów 127, 128, 158, 175, 517 i 521 na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek DW. CENTRALNY 01 (przystanek nie będzie obowiązywał dla autobusów linii wyjeżdżających z ul. Emilii Plater).