Codziennie wyjeżdżają setki razy, rocznie interweniują około 250 tysięcy razy, aby ratować życie i zdrowie. Teraz do akcji wyjeżdżają także z zajezdni Miejskich Zakładów Autobusowych przy ulicy Włościańskiej – publiczne pogotowie ratunkowe Meditrans uruchomiło swoją 29 stację w Warszawie – w hali MZA.

Meditrans to spadkobierca państwowego pogotowia ratunkowego, którego tradycje sięgają w Warszawie końca XIX wieku. W tej chwili firma posiada 63 zespoły ratownictwa drogowego, w tym 13 specjalistycznych i jeden wodny (do akcji na Zalewie Zegrzyńskim). Rocznie ratownicy medyczni interweniują w stolicy 250 tysięcy razy. Dzięki dodatkowym stacjom powstającym w takich miejscach jak hala MZA możliwy jest szybki dojazd do pacjentów – nawet w tak zakorkowanym mieście jak Warszawa.

Nową stację na Włościańskiej otworzyła Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta Warszawy wraz z Janem Kuźmińskim, prezesem MZA, władzami Bielan w osobach burmistrza Tomasza Menciny oraz wiceburmistrz Magdaleny Lerczak a także Karola Bielskiego, dyrektora Meditransu. Otwarciu towarzyszył pokaz współdziałania kierowców MZA i pogotowia ratunkowego w działaniach ratowniczych.