Pomagali ofiarom wypadków drogowych i pobić, ratowali osoby w czasie zawału, ataku padaczki czy chore na cukrzycę - 36 naszych kierowczyń i kierowców zostało uhonorowanych za swą społeczną postawę. Oprócz dyplomów i zestawów prezentów pracownicy otrzymali specjalne nagrody finansowe przyznane przez Zarząd Spółki. W dorocznej, czwartej już uroczystości dla bohaterów MZA wzięli udział wiceprezydent Robert Soszyński, prezes MZA Jan Kuźmiński oraz wicedyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska.

Co roku wzrasta liczba kierowców MZA, którzy pomagają osobom potrzebującym, zarówno pasażerom autobusów, jak i napotkanym na chodniku czy przystanku. To zasługa coraz większej świadomości społecznej pracowników, a przede wszystkim szkoleń, podczas których kierowcy uczą się reagować i pomagać w sytuacjach kryzysowych. Standardowo wszyscy kierowcy w ramach szkoleń okresowych uczą się podstawowych działań z zakresu pierwszej pomocy. Spółka organizuje także specjalistyczne dwudniowe kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, w ramach których jest także bardzo rozbudowana część praktyczna. Kursanci działają między innymi w warunkach zadymionego autobusu, ewakuacji z zamkniętego samochodu osobowego, opatrywania otwartych złamań czy poważnych ran, w tym ran brzucha. Takie szkolenia przeszło już kilkuset naszych kierowców (ponad 170 osób).