Godziny pracy oraz terminy i sposób załatwiania interesantów:

Zarząd Spółki: 700 - 1500 od poniedziałku do piątku,
Oddziały Przewozów ("Woronicza", "Kleszczowa", "Stalowa", "Ostrobramska"): 630 - 1430 od poniedziałku do piątku,

Skargi i wnioski interesantów
Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną).
Skargi należy adresować:

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o.
Biuro Zarządu i Strategii
Włościańska 52
01-710 Warszawa

telefon: 0 22 568 – 7519
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin załatwiania: bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia skargi lub wniosku do Spółki. W razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.