Miejsce pracy:  ul. Włościańska 52, Warszawa

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

  • Realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego utrzymania energetycznego obiektów.
  • Koordynację prac remontowo-budowlanych.
  • Nadzór formalny i prawny nad wykonawstwem prowadzonych robót.
  • Przestrzeganie zasad dotyczących ochrony danych osobowych.  
  • Prowadzenie pomiarów energetycznych wszystkich Oddziałów Spółki.
  • Współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

CZYTAJ DALEJ: MISTRZ ENERGETYK

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.07.2018 r.

Nr ref.: NN/ENERGETYK/07/2018