Miejsce pracy:  Siedziba Spółki, ul. Włościańska 52, Warszawa

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

  • Opracowywanie analiz i raportów na potrzeby zarządcze Spółki.
  • Udział w procesie sporządzania budżetów, planów i prognoz finansowych.
  • Monitoring realizacji planów.
  • Inicjowanie działań naprawczych oraz optymalizujących przychody i koszty.
  • Wspomaganie pozostałych działów firmy.

CZYTAJ DALEJ: SPECJALISTA

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.03.2018 r.

Nr ref.: W/SPECJALISTAANALIZ/03/2018