Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

  • Punktualne ekspediowanie autobusów na przydzielonych liniach. 
  • Podejmowanie decyzji w celu utrzymania regularności, punktualności i niezawodności kursowania autobusów na przydzielonych liniach.
  • Przywracanie, po występujących zakłóceniach wykonywania rozkładowych zadań przewozowych.
  • Współpraca ze stanowiskiem operacyjno-koordynacyjnym Centrali Ruchu oraz innymi ekspedycjami w zakresie utrzymania punktualności i niezawodności kursowania autobusów na przydzielonych liniach. 

CZYTAJ DALEJ: EKSPEDYTOR

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.04.2018 r.