Struktura organizacyjna Spółki
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o

ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa
tel. (Zarząd): (22) 56 87 600 fax: (22) 56 87 550

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Spółka z o.o posiadają dwustopniową strukturę organizacyjną:

I - Zarząd
II - Cztery piony nadzorowane przez:

  • Prezesa Zarządu
  • Członka Zarządu ds Finansowych
  • Członka Zarządu ds Operacyjnych
  • Członka Zarządu ds Nadzoru Ruchu

Adresy i telefony Spółki:

Zarząd Spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
01-710 Warszawa,
Włościańska 52
tel. (22)-568-76-00, (22)-568-75-03
faks: (22)-568-76-03

Oddziały Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o:

R-1 "WORONICZA"

Oddział Przewozów
ul. Woronicza 29,
02-640 Warszawa
(22)-502-84-02 - całodobowo
(22)-502-83-69 - Kierownik Oddziału 

R-2 "KLESZCZOWA"

Oddział Przewozów
ul. Kleszczowa 28, Warszawa
(22)-560-23-45 - całodobowo
(22)-560-23-18 - Kierownik Oddziału 

R-3 "OSTROBRAMSKA"

Oddział Przewozów
ul. Ostrobramska 38, Warszawa
(22)-501-37-81 - całodobowo
(22)-501-37-70 - Kierownik Oddziału 

R-4 "STALOWA"

Oddział Przewozów
ul. Stalowa 77, Warszawa
(22)-501-42-53 - całodobowo
(22)-501-42-16 - Kierownik Oddziału 

R-5 "REDUTOWA"

Oddział Przewozów
(działalność zawieszona)

Logo Bądź bardziej mobilny Wi-fi free - powiększ obrazek