Władze Spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o stanowią:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Rada Nadzorcza Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

 • p. Jarosław Kochaniak

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • p. Zdzisław Cieciura
 • p. Iwona Kobus
 • p. Wiesław Raboszuk

Zarząd Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o:

 • Prezes Zarządu - p. Jan Kuźmiński
 • Członek Zarządu ds. Finansowych - p. Paweł Jankowski
 • Członek Zarządu - p. Marzena Myszkowska
 • Członek Zarządu - p. Leszek Ruta