Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. realizują przewozy pasażerskie w stołecznej komunikacji miejskiej. Wykonują je na zlecenie i według zasad określonych przez Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy.

Zarząd Transportu Miejskiego określa przebieg tras linii, typy autobusów, przystanki oraz tworzy rozkłady jazdy i dystrybuuje bilety.

Oprócz Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o. o., przewozy pasażerskie w komunikacji miejskiej w Warszawie realizuje także kilka innych podmiotów gospodarczych.

Autobusy Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. odróżnia od autobusów innych przewoźników:

  • numer autobusu (taborowy), widoczny z przodu, z tyłu autobusu oraz nad drzwiami, składający się wyłącznie z cyfr (np. 1000, 1200, 2200, 8103, 8500, 7274, 3400, 5200, 5400) oraz autobusy elektryczne (1900-1910);  inni Prywatni przewoźnicy, zwani ajentami, przejmowali obsługę całych, z reguły peryferyjnych linii. Dlatego litera "A" znika. Autobusy firmy Mobilis kursujące w ramach nowego kontraktu otrzymają numery z przedziału 9201-9254 (Solarisy) oraz z 9801-9854 (Mercedesy);
  • logo Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. naklejone z boku autobusu.