Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. rozpoczęły realizację projektu „Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowanego z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Projekt obejmuje zakup 130 sztuk autobusów przegubowych elektrycznych, które będą skierowane do obsługi linii autobusowych w ścisłym centrum miasta – na Trakcie Królewskim oraz wykonanie punktów ładowania pantografowego dla linii wskazanych do obsługi tymi autobusami. Sieć ładowarek umożliwi szybkie ładowanie autobusów podczas postoju na krańcach (bez konieczności zjeżdżania do zajezdni), co pozwoli na optymalne wykorzystanie taboru. Do roku 2020 z Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu zniknąć mają autobusy napędzane olejem napędowym.

 

Celem Spółki jest dostarczenie najwyższej jakości usług i realizacja strategii m.st. Warszawy dotyczącej ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Warszawa, jak każde duże miasto w Polsce, ma coraz większy problem ze zjawiskiem smogu. Badania pokazują, że głównym źródłem trujących substancji w stolicy jest komunikacja samochodowa. W ramach Projektu realizowana będzie modernizacja taboru między innymi po to, aby zachęcić pasażerów do rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz publicznego transportu zbiorowego. Jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy pasażer wybiera transport indywidualny czy zbiorowy jest tabor. Projekt, którego celem jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Warszawy poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów, wpłynie na kierunkowy rozwój transportu miejskiego, poprawi jakość życia w mieście (zmniejszenie hałasu, zlikwidowanie emisji lokalnej), poprawi stosunek liczby pasażerów transportu publicznego do liczby użytkowników samochodów osobowych przez co zwiększy się przepustowość miasta.

 

Najważniejsze informacje:

 • zakup autobusów planowany jest w latach 2019 (60 szt.) i 2020 (70 szt.), łącznie 130 sztuk
 • autobusy zakupione w ramach Projektu stanowić będą 10% ogólnego taboru Spółki
 • autobusy obsługiwać będą linie Traktu Królewskiego, a na ich krańcach planowane jest wykonanie ładowarek do ładowania szybkiego
 • po zakończeniu Projektu MZA będzie dysponować łączną liczbą 160 autobusów elektrycznych, co stawia Warszawę na pozycji lidera elektromobilności

 

Podstawowe parametry taboru:

 • autobus przegubowy 18m, spełniający wszystkie standardy obowiązujące w MZA,
 • klimatyzacja, ogrzewanie, system automatycznego wykrywania pożaru, dostosowany do montażu biletomatów i systemu kasownikowego,
 • wyposażony w komputer pokładowy, system informacji liniowej i pasażerskiej (w tym tablice LED i LCD), system łączności alarmowej, lokalizację pojazdu, łączność bezprzewodową, system monitoringu wizyjnego, moduł transmisji danych,
 • system ładowania baterii trakcyjnej plug-in i pantografowy, oprogramowanie do monitorowania procesu ładowania baterii,
 • dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (całkowicie niskopodłogowy tabor z wydzieloną przestrzenią dla osób poruszających się na wózkach), system zapowiedzi głosowych i wizualnych zapowiedzi przystanków wewnątrz pojazdów, udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku (kontrastowe barwy poręczy, uchwytów, przycisków i oznaczeń różnicy poziomów na progach schodów, zgodnie ze standardem MZA).

 

Budżet projektu

 • Całkowite koszty projektu: 417 501 729,00PLN
 • Koszty kwalifikowalne: 300 000 000,00 PLN
 • Dofinansowanie: 180 000 000,00 PLN

 

Projekt przeszedł pozytywną ocenę ekspertów z inicjatywy Jaspers. Umowa na dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 30 października 2017 r. pomiędzy MZA Sp. z o.o. a Centrum Unijnych Projektów Transportowych (http://www.mza.waw.pl/spolka-mza/aktualnosci/588-mza-dofinansowane-z-unii-europejskiej).

 

Przydatne linki: