Kod CPV: 45453000-7; Termin otwarcia postępowania: 19.04.2017 g. 10:00

Data ogłoszenia: 04.04.2017; Termin składania ofert / wniosków: 19.04.2017 godzina: 09:30

linki do pobrania:

01_ogloszenie o przeatrgu_32.pdf
Popular 358.05 KB
04/04/2017 09:27:52
02_Siwz_32.pdf
Popular 12.58 MB
04/04/2017 09:27:54
03_zalaczniki w wersji edytowalnej_32.doc
Popular 124 KB
04/04/2017 09:27:55
04_Instrukcja wypelniania zalacznika 2.doc
Popular 83 KB
04/04/2017 09:27:55
05_obmiar_remont pomieszczen w hali B1 i B2.pdf.pdf
Popular 163.32 KB
04/04/2017 09:29:26
05_obmiar_remont pomieszczen w hali B1 i B2.prd
Popular 151.69 KB
04/04/2017 09:29:27
05_WE Sala konferencyjna bv-A3.pdf.pdf
Popular 143.96 KB
04/04/2017 09:29:27