Uwaga: Termin otwarcia i składania ofert zostaje przedłużony do dnia 26.02.2018 r.

Kod CPV: 71310000-4; Termin otwarcia postępowania: 26.02.2018 g. 10:00

Data ogłoszenia: 09.02.2018; Termin składania ofert / wniosków: 26.02.2018 godzina: 09:30

linki do pobrania:

{rsfiles path="6_NN_AK_18"}