Kod CPV: 45000000-7; Termin otwarcia postępowania: 30.04.2018 g. 10:00

Data ogłoszenia: 09.03.2018; Termin składania ofert / wniosków: 30.04.2018 godzina: 09:30

linki do pobrania:

01_ogloszenie o przetargu_25.pdf
Popular 391.29 KB
09/03/2018 13:17:10
02_Siwz_25.pdf
Popular 12.84 MB
09/03/2018 13:17:13
03_zalaczniki w wersji edytowalnej_25.doc
Popular 123 KB
09/03/2018 13:17:13
04_Instrukcja wypelniania zalacznika 2.doc
Popular 83 KB
09/03/2018 13:17:13
05_Projekt budowlany budowlany.pdf
Popular 64.97 MB
09/03/2018 13:17:24
06_ppo_przedmiar.ath
Popular 32.92 KB
09/03/2018 13:17:24
06_ppo_przedmiar_25.pdf
Popular 165 KB
09/03/2018 13:17:25
przesuniecie terminu skadania i otwarcia ofert do dnia 04.04.2018_25.pdf
Popular 290.27 KB
23/03/2018 13:06:04
przesuniecie terminu skadania i otwarcia ofert do dnia 30.04.2018_25.pdf
Popular 287.68 KB
27/03/2018 10:50:08