Kod CPV: 45000000-7; Termin otwarcia postępowania: 26.07.2018 g. 10:00

Data ogłoszenia: 13.06.2018; Termin składania ofert / wniosków: 26.07.2018 godzina: 09:30

UWAGA: Termin składania i otwarcia ofert zostaje przedłużony do dnia 26.07.2018 r.

linki do pobrania:

{rsfiles path="36_NN_AK_18"}