Kod CPV: 45453000-7; Termin otwarcia postępowania: 12.05.2017 g. 10:00

Czytaj dalej: Wykonanie remontu pomieszczeń w Hali OT w Oddziale Przewozów „Kleszczowa” (40/NN/AK/17)

Kod CPV: 45111000-8, 45233220-7, 45311000-0, 45330000-9; Termin otwarcia postępowania: 11.05.2017 g. 09:00…

Czytaj dalej: Wykonanie placu manewrowego na terenie przy ul. Włościańskiej 52 (31/NN/AB/17)

Kod CPV: 31610000-5; Termin otwarcia postępowania: 27.04.2017 g. 10:00…

Czytaj dalej: Dostawa dmuchaw autobusowych (28/NL/AK/17)

Kod CPV: 41100000-0; Termin otwarcia postępowania: 26.04.2017 g. 10:00…

Czytaj dalej: Dostawa wody mineralnej (39/NL/AK/17)

Kod CPV: 30197644-2; Termin otwarcia postępowania: 27.04.2017 r. g. 11:30…

Czytaj dalej: Dostawa papieru kserograficznego (26/NL/LB/17)

Kod CPV: 50324100-3; Termin otwarcia postępowania: 27.04.2017 r. g. 08:30…

Czytaj dalej: Opieka techniczna nad Systemem Łączności Alarmowej (postępowanie 34/PN/BM/17)

Kod CPV: 50343000-1; Termin otwarcia postępowania: 26.04.2017 r. g. 09:00…

Czytaj dalej: Opieka techniczna nad Systemem Monitoringu Wizyjnego (postępowanie 36/PN/AB/17)

Kod CPV: 34431000-6; Termin otwarcia postępowania: 20.04.2017 g. 09:00…

Czytaj dalej: Dostawa 1210 szt. akumulatorów autobusowych (16/NL/AB/17)

Kod CPV: 45453000-7; Termin otwarcia postępowania: 20.04.2017 g. 10:00…

Czytaj dalej: Wykonanie robót remontowych w Oddziale Przewozów „Ostrobramska” (33/NN/AK/17)

Kod CPV: 45453000-7; Termin otwarcia postępowania: 19.04.2017 g. 10:00…

Czytaj dalej: Wykonanie remontu pomieszczeń w Hali B1 i B2 na terenie przy ul. Włościańskiej (32/NN/AK/17)