Projekt ELIPTIC

Z przyjemnością informujemy, iż Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w dniu 1 czerwca 2015 roku rozpoczęły realizację projektu ELIPTIC - Electrification of public transport in cities - w ramach umowy o udzielenie dotacji z Komisji Europejskiej. Projekt finansowany jest w ramach Programu ramowego Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.

Projekt polega na elektryfikacji transportu publicznego (zbiorowego) w miastach. Jego głównym celem jest zasilanie autobusów z sieci miejskiej oraz zmiana wykorzystywanych pojazdów zasilanych konwencjonalnie w ruchu miejskim poprzez analizę możliwości ulepszenia lub odtworzenia systemów elektrycznego transportu zbiorowego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej integracji pojazdów elektrycznych z infrastrukturą, zgodnie z dążeniem do kierunku elektromobilności.

Projekt zrzesza 33 beneficjentów z Europy tworzących konsorcjum. Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. wraz z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w ramach projektu tworzą zespół badawczy.

Link do witryny projektu ELIPTIC:

http://www.eliptic-project.eu/

 

Projekt ZeEUS

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie zamierzają partycypować w środkach projektu ZeEUS (Zero Emission Electric Bus System), który wspiera rozwój autobusów elektrycznych w Europie. 40 uczestników programu trwającego od 2013 roku, w tym Barcelona, Londyn, Paryż, Sztokholm czy Cagliari otrzymuje dofinansowanie na konkretne działania w tym zakresie (zakup elektrobusów, ładowarek). Warszawskie Miejskie Zakłady Autobusowe sfinansują dzięki ZeEUS-owi montaż pantografów na posiadanych już elektrobusach marki Solaris czy zakup 2 ladowarek, które zostaną zamontowane na wybranych krańcach autobusowych. Projekt ZeEUS to w skali wszystkich uczestników ponad 22 mln euro i jest on finansowy w ramach unijnego programu 7th Research & Innovation Framework. 

Linki dotyczące projektu ZeEUS:

http://zeeus.eu/

http://zeeus.eu/demonstrations-activities/demonstrations

http://zeeus.eu/news/mza-is-aiming-to-have-one-of-the-cleanest-european-bus-fleet

http://zeeus.eu/news/decarbonisation-is-the-priority-for-the-eu-transport

 

Projekt EBSF2

Z przyjemnością informujemy, iż Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. zostały zaproszone do udziału w projekcie European Bus System of the Future 2 w roli „pioniera innowacji”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020, a jego celem jest zwiększenie atrakcyjności systemów autobusowych na obszarach miejskich i pokazanie potencjalnego wpływu innowacji technologicznych na rozwój efektywnych odpowiedzi na potrzeby mieszkańców miast.

Linki dotyczące projektu EBSF_2:

http://ebsf2.eu/

http://www.ebsf2.eu/news/five-innovation-pathfinders-join-ebsf2

http://www.ebsf2.eu/news/ebsf2-and-mza-warsaw-showcase-solar-power-technology-tra-2016