Projekt ELIPTIC

Z przyjemnością informujemy, iż Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w dniu 1 czerwca 2015 roku rozpoczęły realizację projektu ELIPTIC - Electrification of public transport in cities - w ramach umowy o udzielenie dotacji z Komisji Europejskiej. Projekt finansowany jest w ramach Programu ramowego Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.

Projekt polega na elektryfikacji transportu publicznego (zbiorowego) w miastach. Jego głównym celem jest zasilanie autobusów z sieci miejskiej oraz zmiana wykorzystywanych pojazdów zasilanych konwencjonalnie w ruchu miejskim poprzez analizę możliwości ulepszenia lub odtworzenia systemów elektrycznego transportu zbiorowego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej integracji pojazdów elektrycznych z infrastrukturą, zgodnie z dążeniem do kierunku elektromobilności.

Projekt zrzesza 33 beneficjentów z Europy tworzących konsorcjum. Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. wraz z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w ramach projektu tworzą zespół badawczy.

Link do witryny projektu ELIPTIC:

http://www.eliptic-project.eu/