Drukuj

  

UITP - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (z francuskiego: L'Union Internationale des Transports Publics) jest organizacją typu non-profit, będącą rzecznikiem interesów dla władz publicznych i operatorów transportowych, politycznych decydentów, instytutów naukowych oraz firm zaopatrzenia transportu publicznego i sektora usług.

Została założona 17 sierpnia 1885 roku w Brukseli, Belgia.

UITP wspiera holistyczne podejście do mobilności w mieście i opowiada się za rozwojem transportu publicznego oraz zrównoważonej mobilności.

UITP reprezentuje międzynarodową sieć 1.400 firm członkowskich znajdujących się w 96 krajach i obejmuje wszystkie rodzaje transportu publicznego. – metro, tramwaje i lekką kolej, koleje regionalne i podmiejskie, autobusy i transport wodnego. Jest również reprezentantem transportu zbiorowego w szerszym sensie.

Organizacja UITP obejmuje biura w Brukseli jedno główne jedno unijnego oraz dwanaście biur regionalnych na całym świecie (Abidżan, Bangalore, Canberra, Casablanca, Dubaj, Hongkong, Istambuł, Johannesburg, Moskwa, Rzym, Sao Paulo, a Teheranem).

Sekretariat Generalny w Brukseli jest zarządzany przez Alaina Flausch, byłego CEO firmy STIB w Brukseli - przedsiębiorstwo transportu publicznego a Masaki Ogata jest Prezesem stowarzyszenia.

Inne

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. są członkiem UITP od roku 2006. Wcześniej uzyskały status tzw. członka perspektywicznego, który pozwalał MZA na uczestniczenie w roli obserwatora w różnych zdarzeniach organizowanych przez UITP ( najważniejsze to zaproszenie do udziału w Światowym Kongresie UITP w Rzymie w 2005r. ).

Od roku 2006 będąc pełnoprawnym członkiem tej organizacji MZA uzyskała możliwość pełnego udziału w pracach Komisji czy Zespołów Problemowych UITP.

Obok możliwości uczestnictwa w pracach Organów UITP, członkowie mają dostęp do szeregu publikacji i dokumentacji. Przykładowe publikacje to:

-           Public Transport International – dwumiesięcznik zawierający artykuły na temat najnowszych trendów i innowacji wprowadzanych w transporcie publicznym;

-           UITP Direct – broszura wydawana co, miesiąc informująca o wydarzeniach w UITP z ubiegłego miesiąca;

-           UITP EU Express – elektroniczna broszura wydawana w zależności od potrzeb informująca o rezultatach prac komisji, przyjętych lub opublikowanych dokumentach.

Dostępna dokumentacja dotyczy zarówno projektów i prac wykonywanych przez UITP ( również i końcowych rezultatów) w ramach programów unijnych jak również są to tematyczne opracowania grup roboczych związane z doświadczeniami zaproszonych do udziału uczestników.

Inną możliwą formą współpracy jest udział zaproszonych ekspertów z UITP jako wsparcie własnych działań. Także jest możliwe zorganizowanie przez UITP szkoleń tematycznych według indywidualnych uzgodnień.

Udział w pracach organizacji oznacza możliwość wpływu na legislację unijną ( w zakresie uregulowań: prawnych, technicznych czy ekonomicznych ) w zakresie transportu publicznego, dostęp do najnowszych opracowań ekonomicznych i technicznych oraz udział w pracach zespołów roboczych.

W roku 2007 przedstawiciel MZA Janusz Bosakirski, został wybrany na pierwszego w powojennej historii tej organizacji, reprezentanta Polski w Radzie Politycznej UITP (Policy Board). Rada Polityczna jest jednym z trzech najważniejszych organów UITP (najważniejszy to Zgromadzenie Ogólne (General Assembly), a następnie Rada Polityczna i Rada Wykonawcza – Executive Board).

 

Uczestnictwo w strukturach UITP

      a) członkostwo komitetu Unii Europejskiej - Paweł Jankowski

b) członkostwo w Komisji Autobusowej - Jan Kuźmiński

c) członkostwo w Komisji Ekonomicznej Transportu - Paweł Jankowski

d) członkostwo w Komisji Business i HR - Marzena Myszkowska

e) członkostwo w Komisji Promocji i Marketingu - Grzegorz Rogólski